Výsledky výchovně vzdělávací činnosti

 

V průběhu roku pořádáme následující pravidelné akce

 • Sběry papíru, šípků, kaštanů, pomerančové kůry, léčivých bylin, baterií a drobných elektrospotřebičů a další ekologické aktivity
 • Sbírky na pomoc postiženým povodněmi a postiženým dětem, Květinový den nebo jiné charitativní akce (např. Běh pro Afriku)
 • Spolupráce žáků 1. a 9. tříd (patronát nad prvňáčky, předávání slabikářů, Sv. Mikuláš, dětský den aj.)
 • Vánoční besídka, vánoční koledování, vánoční turnaje
 • Školní akademie
 • Sportovní den, sportovní reprezentace školy, branný den
 • Recitační soutěž, pěvecké soutěže, karaoke, maškarní karneval
 • Olympiády z českého jazyka, matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, angličtiny, němčiny s možností postupu do okresních, krajských i celostátních kol
 • Sportovní soutěže /fotbal, házená, vybíjená, florbal, malá kopaná, atletika aj./
 • Výtvarné soutěže, Den dětí, Den otevřených dveří, exkurze, školy v přírodě, lyžařské výcviky, výcviky plavání
 • Besedy /s policií, lékaři, kurátorem, o životním prostředí…/
 • Kurzy grafomotoriky
 • Exkurze, návštěva kulturních akcí /divadelní a filmová představení, koncerty, výstavy/
 • Vydávání školního časopisu
 • Provádění testů Kalibro a SCIO
 • Akce Zdravé zuby, Slabikář dětských práv, školní mléko
 • Přijetí nejlepších žáků u starosty města
 • Vyřazení žáků 9. roč.
 • Školní výlety
 • Besedy s rodiči budoucích prvňáčků a další akce

Termíny všech akcí budou v průběhu školního roku upřesněny!

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů

I. Volitelné předměty

7. Třída

seminář a praktikum z přírodopisu
sportovní výchova
německý jazyk jako druhý cizí jazyk (2 hodiny týdně)
francouzský jazyk jako druhý cizí jazyk (2 hodiny týdně)
technické kreslení
základy administrativy

8. Třída

německý jazyk
technické kreslení
základy administrativy
sportovní výchova
informatika
domácnost
konverzace v anglickém jazyce

9. Třída

německý jazyk
sportovní výchova
informatika
seminář a praktikum ze zeměpisu
seminář z dějepisu

II. Nepovinné předměty

náboženství
výpočetní technika
pohybové a sportovní aktivity
anglický jazyk jako druhý cizí jazyk (2 hodiny týdně)
francouzský jazyk jako druhý cizí jazyk (2 hodiny týdně)

Školní /či spíše mimoškolní?/ aktivity

Děti mají možnost pracovat v těchto kroužcích:

logopedie
dyslektický kroužek
národopisný kroužek Radovánek
atletický kroužek
miniházená
Mladí novináři (Školní časopis "Školní střela" vydávají naši mladí novináři již od roku 1993)
a dále v řadě kroužků ve školní družině

Otvírací doba školní knihovny

úterý: 12,30 - 14,00
čtvrtek: 12,00 - 13,00


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: zsnapii@seznam.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate