Školní psycholog

Vážení rodiče, vážení učitelé a milí žáci,

i ve školním roce 2020/2021 můžete využívat bezplatných služeb školní psycholožky.

Jmenuji se Ivona Martínková a pracuji na částečný úvazek jako školní psycholožka na 2. základní škole Napajedla. Ráda Vám nabídnu své služby v podobě konzultací, poradenství (v oblasti školní, osobní či rodinné problematiky), psychodiagnostiky či jen popovídání si o starostech všedních dnů. 

Jsem tu pro žáky, kteří cítí, že…

-        mají problémy se spolužáky a kamarády

-        ve třídě není něco v pořádku

-        mají problémy s učením

-        si nerozumí s učitelem

-        mají problémy doma, s rodiči, sourozenci

-        mají z něčeho obavy, strach a chtějí si o tom promluvit

-        si chtějí jen tak popovídat, svěřit se.

Jsem tu pro rodiče, kteří…

-        mají pocit, že jejich dítě má problémy se spolužáky

-        vnímají výchovné problémy u svého dítěte a mají pocit, že si s ním moc nerozumí

-        řeší neprospívání svého dítěte a výukové potíže

-        mají pocit, že učitelé nerozumí jim ani dětem

-        chtějí zlepšit vztah rodič – dítě – škola

-        si chtějí promluvit o svých rodičovských starostech i radostech. 

Jsem tu pro učitele, kteří…

-        chtějí pomoci se zlepšením třídního klimatu

-        potřebují radu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

-        řeší výchovné a výukové problémy žáků

-        chtějí pomoci při řešení sociálně patologických jevů u žáků

-        cítí narušení vztahů ve třídě

-        si chtějí promluvit a sdílet své problémy či pocity.

Hlavní náplní mé práce je:

-        individuální práce se žáky – prevence studijního selhávání, konzultace, poradenství

-        práce s třídními kolektivy – diagnostika třídního klimatu, prevence šikany, posilování dobrých vztahů v kolektivu

-        náslechy ve třídách

-        depistážní činnosti zaměřené na vyhledávání žáků se SPU a žáků nadaných

-        metodická podpora učitelům, spolupodílení se na tvorbě IVP

-        konzultace s rodiči a učiteli

-        spolupráce s výchovným poradcem a metodikem prevence

-        spolupráce s dalšími zařízeními při péči o žáka.

K provádění činností školního psychologa je potřebný souhlas zákonného zástupce žáka, který platí po celou dobu školní docházky dítěte. Souhlas mi umožňuje v případech nějakého skupinového problému (neshody mezi dětmi, šikana, krizové situace) zapojení do řešení vzniklé situace. Souhlas či nesouhlas lze kdykoliv změnit.

Pokud za mnou přijde dítě s problémem, který je potřeba řešit dlouhodobě, budou o této skutečnosti zákonní zástupci informováni a následně vyzváni k podepsání Individuálního informovaného souhlasu, který je pro další práci s dítětem nezbytný.

 Jako školní psycholog jsem nezávislý pracovník školy a jsem vázána mlčenlivostí, a proto jsou veškeré informace z rozhovorů a z vyšetření důvěrné. Jsem také vázána Etickým kodexem práce školních psychologů.

Výjimku tvoří ty případy, kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, nebo že žák ohrožuje jiné osoby.

Veškeré osobní údaje se zpracovávají dleSměrnice pro nakládání s osobními údaji 2. ZŠ Napajedla platné od 25. května 2018 (GDPR).

Konzultační hodiny:

  • pondělí 8:00-15:30 
  • středa 8:00-15:30

Po předchozí domluvě je možný i jiný termín.

Vzhledem k tomu, že v průběhu dne pracuji na různých místech školy, může se stát, že v době konzultací nebudu k zastižení, proto si, prosím, domluvte schůzku  dopředu (osobně, e-mailem, telefonicky), abych se Vám mohla plně věnovat.

 

Kontakt:

e- mail: dvorackova.h@2zsn.cz

telefon: 572 809 050

kancelář: ve 2. patře vedle ekonomky školy (paní Palová)


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: zsnapii@seznam.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate