Informace pro rodiče

Omlouvání nepřítomnosti

K omlouvání můžete využít i online formulář na úvodní stránce stránek.
1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou v rámci výchovně vzdělávací práce školy.
2. Každou nepřítomnost ve škole musí mít žák omluvenu rodičem nebo zákon. zástupcem /ZZ/ v žákovské knížce.
3. Nemůže - li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá rodič /ZZ/ jeho uvolnění. Z vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, do dvou dnů třídní učitel. Na dobu delší jak dva dny uvolňuje ředitel školy, kterému rodič /ZZ/ předloží písemnou žádost.
4. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je rodič / ZZ/ povinen do tří dnů oznámit důvod jeho nepřítomnosti.


Plán třídních schůzek a informativních dnů ve školním roce 2019/2020

Září: 17.9.2019 Třídní schůzky pro žáky 1., 4. a 6. ročníku) začátek v 15,30 hod.
Listopad: 12.11.2019 Třídní schůzky (všechny třídy školy) začátek v 15,30 do 17,30 hod. 
Prosinec: 17.12.2019 Informativní odpoledne pro rodiče od 14,00 - 16,30 hod.
Březen: 17.3.2020 Informativní odpoledne pro rodiče od 14,00 - 16,30 hod.
Duben: 21.4.2020 Třídní schůzky (všechny třídy školy) začátek v 15,30 dp 17,30 hod. 
Květen: 26.5.2020 Informativní odpoledne pro rodiče od 14,00 - 16,30 hod.

Poznámka: Harmonogram třídních schůzek může být v průběhu roku dle aktuální potřeby doplněn. Třídní učitelé mohou z důvodu řešení důležitých záležitostí třídy svolat s vědomím ředitele školy mimořádnou třídní schůzku. Idividuální dle dohody s vyučujícím.


Režim školy:

otevírání školy 7,30 hod.
první zvonění, příprava žáků na výuku 7,45 hod.
1. hodina 7,55-8,40 hod.
2. hodina 8,50-9,35 hod.
3. hodina 9,55-10,40 hod.
4. hodina 10,50-11,35 hod.
5. hodina 11,45-12,30 hod.
6. hodina 12,40-13,25 hod.
7. hodina 13,40-14,25 hod.
8. hodina 14,35-15,20 hod.


 

Vážení rodiče, uvádějte prosím v žákovské knížce svého dítěte telefonní číslo (nemusí být jen jedno a nemusí být přímo na Vás), na kterém je k zastižení někdo, kdo může v případě nutnosti dítě ze školy vyzvednout.

Nahlaste prosím případnou změnu zdravotní pojišťovny dítěte.

Pracuje vaše dítě s internetem? Bohužel vedle pozitivních stránek užívání internetu se setkáváme i s negativy, podívejte se proto na: Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu.


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: zsnapii@seznam.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate